Daňové zákony 2022

Daňové zákony pre účtovníkov 2022

Najštíhlejšie daňové zákony - ročenka. 302 strán, formát A4., 6. ročník

Prehľad zmien

Okrem zákonov tu nájdete aj prehľad (rešerš) zmien, ktoré prinášajú novely pre rok 2022.

Porovnanie zmien

V texte zákonov sú zvýraznené zmeny. Nový text je zvýraznený hrubým písmom a kurzívou. Text ktorý sa v zákone ruší je prečiarknutý.

  • Zákon o dani z príjmov
  • Zákon o dani z pridanej hodnoty
  • Daňový poriadok
  • Zákon o dani z motorových vozidiel
  • Zákon o cestovných náhradách
Daňové zákony 2022

Najvyššia kvalita na trhu

Väčie písmo v kombinácii s tlačou na časopisecký papier prispieva k lepšej čitateľnosti a štíhlosti publikácie a lepšej odolnosti.

Vrátane účtovných zákonov

Okrem daňových zákonov tu nájdete aj účtovné zákony.

  • Zákon o účtovníctve
  • Postupy účtovania v podvojnom účtovníctve
  • Postupy účtovania v jednoduchom účtovníctve
  • Opatrenia o zostavení účtovnej závierky pre mikro, malé, veľké účtovné jednotky a subjekty verejného záujmu.

Bonus: Notifikácie na zmeny 2022

Zakúpením online získate aj službu notifikácie na zmeny v daňových zákonoch počas roka.

Poštovné zdarma

Daňové zákony 2022

9.35€


Úplné znenia v papierovej forme.
Cena s poštovným

Zvýhodnený balík Poštovné zdarma

Daňové zákony + Mzdárske zákony 2022

19.80€


Tlačené publikácie.
Viac info: www.mzdarskezakony.sk

Uvádzacia akcia Poštovné zdarma

Daňové zákony 2022 + Inteligentné zákony na 12 mesiacov

37€ 18.00 €


Inteligentné zákony takto získate v 70% zľave, len za 8,65€.   www.inteligentnezakony.sk

TOP cena za funkcionalitu

Inteligentné zákony 12 mesiacov

14.40€


Daňové, účtovné a mzdárske zákony online so špeciálnymi inteligentnými funkciami pre zefektívnenie štúdia.

Daňové zákony v mobile

Daňové zákony v mobile?

Inštalovať

Aplikácia Vám poslúži na rýchly prístup cez zoznam daňových, účtovných a mzdárskych zákonov bez nutnosti otvárať prehliadač a vyhľadať zákon.

Strácate sa v daňových zákonoch? Využívajte inteligentné funkcie!

Novinka! Súvisiace metodické pokyny a usmernenia k paragrafom.

Inteligentné zákony vám k zákonu o dani z príjmov a DPH (ďalšie pridávame) dohľadajú metodické pokyny a usmernenia. Navyše ich máme interne spracované aj ako články, takže v nich máte zautomatizované spätné odkazy na zákony, pre ľahšie štúdium súvislostí.

Porovnanie medziročných zmien, alebo aj po jednotlivých novelách počas roka.

Viete kedy nastala v paragafe zmena?

Otvorte si niekoľko rokov vedľa seba ako na časovej osi, nájdete rýchlo odkedy dokedy trvala zmena v paragrafe.

Poznáte prechodné ustanovenia a súvislosti medzi paragrafmi?

Čítate paragraf ale nepoznáte všetky prechodné ustanovenia a súvislosti v rámci zákona? Môže sa Vám stať že zákon zle prečítate! Pomocou inteligentnej funkcie "Súvisiace paragrafy" takéto nástrahy odhalíte.
Pozrite si príklad: Aký je príplatok za prácu v sobotu?

Inteligentné zákony.sk

Vyskúšať

Rozbaľte si zoznam vybraných zákonov "Inteligentné zákony online" v červenom pásiku vyššie. Kliknite a vyskúšajte. Pridajte si danovezakony.sk do mobilu ako aplikáciu. Rrýchlo si budete vedieť otvoriť potrebný zákon, bez straty času vyhľadávaním.

Pomôcka: Denník daňovej legislatívy

Chronologický zoznam zmien v daňovo-účtovno-mzdárskych zákonoch aktualizovaný do 24h od publikovania zmien v Zbierke zákonov.

Vydavateľstvo

Publikácie vydáva Porada.sk, s.r.o.

© Copyright 2022 Porada.sk, s.r.o. - All rights reserved.